GESCHIEDENIS ZAAL VIANDEN
_
In de jaren twintig van de vorige eeuw groeide het jongenspatronaat in het Ginneken voorspoedig
en men besloot daarom over te gaan tot de bouw van een zgn. patronaatsgebouw waarin het groot
patronaat (jongens boven de 16 jaar), het klein patronaat (jongens tot die leeftijd) en ook nog
de avondtekenschool konden worden gehuisvest.

Architect P.F.W. Bilsen maakte het ontwerp voor het gebouw waarin ook de woning voor de conciërge
werd opgenomen.De aanbesteding was in 1923.Het kerkbestuur gunde de bouw aan de firma P. Brouwers die het gebouw bouwde voor het bedrag van f. 64.500,=.

Na een redelijk voorspoedige bouwperiode werd het gebouw – zoals toen gebruikelijk was – plechtig
ingezegend op 24 augustus 1924 en met ingang van 1 oktober van dat jaar konden het patronaat en de
gymnastiekvereniging gebruikmaken van de grote zaal met toneel op de begane grond en betrok de
tekenschool de eerste verdieping.

In 1974 ging het beheer van het gebouw over naar de stichting Gemeenschapsaccommodaties Breda
Zuid-Oost.Nog later wordt het gebouw door de eigenaar, het kerkbestuur van de Laurentiusparochie, verkocht
aan de gemeente Breda en gaat het beheer over in handen van de Stichting Gemeenschapshuis Vianden,
die ook nu nog belast is met het beheer en de exploitatie.