MARDAL MEETS THE ARTIST

Elk jaar bedenkt Kunstroute Ginneken iets speciaals om toe te voegen aan het evenement,
bijvoorbeeld een Designmarket, Studio Fika Shop, en vorig jaar een KunstShop. Dit jaar zijn we
gevraagd om speciaal voor de vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal werken uit te kiezen voor de
overzichtstentoonstelling in zaal Vianden.

Het Markdal is een prachtig natuurgebied dat gesitueerd is achter het Ginneken marktje, het ’hart’
van het Ginneken. Wij als Kunstroute hebben ons laten inspireren door dit gebied. Wij zijn op zoek
gegaan naar werken die een parallel hebben met de natuur.

De vereniging Markdal is in 2017 namens het ministerie van I en M bekroond met een prijs voor
hun betrokkenheid en inzet om de toekomst van dit gebied te behouden en beheren. Wij als
Kunstroute Ginneken hopen u te inspireren met onze tentoonstelling, kunstenaars en hun verhalen
en u uit te nodigen om een bezoekje te brengen aan het mooie Markdal.
Op de kaart vindt u midden onderin de looproute naar het Markdal.

In 2018 komt er een speciaal vervolg op onze samenwerking.

Meer informatie over het Markdal vindt u op:
www.verenigingmarkdal.nl